Fond gjør det enklere å bevare formue

Fond gjør det enklere å få pengene til å rekke

Fond  er gode verktøy for å ta vare på formuen din uten at det svinger for mye. Dermed er sjansen god for at du får pengene til å rekke, slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg

Du har sikkert hørt om fond? Produkter som beriker en grådig bransje, fremfor kundene, og spekulanter som dobler pengene raskt. Som regel er fond ingen av delene. I dag er det en trygg og god måte å eie verdipapirer på, og bransjen er regulert i kundenes favør.

Fond er perfekt for å sikre kjøpekraften på formuen og mer

Du kan se fond som verktøy for å ta vare på pengene dine. Det betyr ikke nødvendigvis å bli så vanvittig rik, men kanskje heller å opprettholde verdien av hva du allerede har? Gjort rett er i hvert fall fond perfekt for å sørge for at pengene strekker til. Hvor mye du kan forvente å se pengene vokse i fond avhenger av:

  • Hvor mye du tenker å bruke av pengene underveis
  • Hvor mye du tåler å se pengene svinge i verdi

La oss gå litt grundigere til verks.

For hva er egentlig et fond? Hva er en balansert portefølje? Og hvordan kan det hjelpe deg med å ta vare på formuen din?

Hva er fond?

Du kan se fond som et spleiselag mellom deg og andre investorer. Det gjør det mulig å kjøpe bredere utvalg verdipapirer, som aksjer og rentepapirer, mer kostnadseffektivt enn om du gjorde det alene. Beløp du investerer i fond fordeles for eksempel på flere aksjer. Da rammes du ikke for hardt dersom noen av aksjene ikke går som planlagt. Samtidig blir svingningene mindre enn om du investerte direkte i enkeltaksjer, men du får likevel god forventet avkastning.

Ulike typer fond

Type fond avhenger av hvilke verdipapirer fondet investerer i. For eksempel vil aksjefond plassere i aksjer, mens rentefond setter pengene i rentepapirer. Andre typer fond er kombinasjonsfond, som investerer pengene i en kombinasjon av flere fond.

Aksjefond

Aksjefond er fond som investerer i aksjer. Aksjer er eierandeler i selskaper, og representerer dermed verdiene som skapes i disse. Når du ser penger i aksjefond stige i verdi er det fordi aksjekursene til selskapene fondet investerer i øker. På sikt vil fondet derfor gjenspeile verdiskapingen i selskapene, men på kort sikt kan gjerne psykologien i markedet råde. I aksjefond kan du forvente høyest avkastning på pengene, men også størst svingninger.

Rentefond

Kanskje ønsker du ikke å se pengene dine svinge særlig i verdi, eller du skal bruke dem innen få år? Da kan rentefond, som plasserer i rentepapirer, være tingen. Den vanligste typen rentepapirer er obligasjoner, som er rentebærende gjeldsbrev hvor du låner ut penger til et selskap eller til en stat. Svingningene i rentefond er mindre enn i aksjefond, og avkastningen likeså, men pengene vil i det minste vokse raskere enn på bankkonto.

Kombinasjonsfond

I et kombinasjonsfond fordeles pengene dine på forskjellige fond. Det kan være ulike aksjefond, rentefond eller en kombinasjon. Slike fond kommer i ulike varianter, tilpasset ulike forventninger til svingninger og avkastning. Ønsker du mindre svingninger enn i rene aksjefond, men samtidig høyere avkastning enn i rentefond, kan kombinasjonsfond passe.

Fond gjør det enklere å få pengene til å rekke

Forventet utvikling på 10 millioner kroner investert over 10 år i ulike typer fond sammenlignet med å ha dem i banken til 2 prosent årlig rente justert for 2,5 prosent årlig prisstigning på konsumvarer, såkalt inflasjon.

Diagram: Forventet utvikling på 10 millioner kroner investert over 10 år i ulike typer fond sammenlignet med å ha dem i banken til 2 prosent årlig rente justert for 2,5 prosent årlig prisstigning på konsumvarer, såkalt inflasjon.

Pengene kan forventes å vokse forskjellig i ulike typer fond. Typisk vil du kunne se pengene vokse raskest i rene aksjefond og tregest i rentefond. Kombinasjonsfond ligger typisk et sted i mellom, litt avhengig av fordelingen av aksjer og renter. Uansett hva eller hvilken kombinasjon av fond du velger, vil du typisk sikre kjøpekraften og mer. Penger på bankkonto derimot er et tapsprosjekt over tid, da inflasjon og skatt gjerne spiser opp avkastningen.

Bare se på diagrammet ovenfor.

En balansert portefølje er oppskriften på suksess

En balansert portefølje er en samling fond, som samlet gir god avkastning uten å svinge mer enn du tåler. Da får du en struktur for hvordan du forvalter pengene, og unngår å ende opp med tilfeldige investeringer, som kan svinge for mye eller gi for lav avkastning. Det er viktig for at du skal kunne leve som du ønsker, og kanskje sette av noe av formuen for å sikre neste generasjon.

Pengene skal ikke svinge mer enn at du sover godt

Andelen aksjefond i forhold til rentefond i en portefølje avgjør:

  • Hvor raskt du kan forvente å se pengene dine vokse i verdi
  • Hvor mye du kan forvente å se pengene dine svinge i verdi

Å eie kun aksjefond er dermed ikke for alle. Faren er at det kan svinge for mye, slik at du selger når det minst passer, for så å sitte på sidelinjen når markedene stiger igjen. Slik adferd kan koste deg dyrt. Det gjelder derfor å velge en kombinasjon av aksje- og rentefond som du er komfortabel med, også når det rusker på børsene, fremfor å gå for høyest mulig avkastning.

En balansert portefølje med fond er et solid verktøy for å bevare kjøpekraften til pengene dine. Så kan det bli nok til både å leve som du ønsker i dag og sende noe videre til kommende generasjoner.

Les også: Bruk tiden din fornuftig. Det kan bety å la noen andre ta vare på pengene

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: