Arkiv på fin mulighet til å vurdere risiko. risiko