Vegard Søraunet

Vegard Søraunet har jobbet i ODIN siden mai 2006. Siden Vegard begynte i ODIN har han jobbet som analytiker på nordiske og europeiske aksjer etterfulgt av forvalteransvar på de globale fondene. Sammen med Oddbjørn Dybvad har Vegard forvaltet ODIN Global i perioden januar 2010 til januar 2013. Han har også forvaltet ODIN Emerging Markets siden overtakelse av fondet i desember 2010 fram til juli 2016. Siden starten har Vegard gjennom sitt arbeid med ODIN Global, ODIN Global SMB og ODIN Emerging Markets vært sentral i oppbyggingen av ODINs globale forvaltning med meget gode resultater. Vegard har også vært sentral i utformingen av ODINs investeringsprosess og analyseapparat.

Vegard har vært ansvarlig forvalter for ODIN Sverige siden januar 2013 og ODIN Norden sammen med Truls Haugen siden juni 2014. Vegard tiltrådte som investeringsdirektør 1. november 2017.

Seneste artikler av skribent