Velg deg et tall

Hvor mye er statsgjelden egentlig?

Hvor mange ganger har vi ikke lest at Hellas  sin statsgjeld på 178 prosent av brutto nasjonalproduktet ikke er bærekraftig?

Vel, noen økonomer har regnet på det og funnet ut at land som Irland og Portugal kanskje er minst like forgjeldet, om ikke mer. Dessuten har Hellas en mye mer behagelig avdragsprofil på sin gjeld:

Hellas-gjeld

 Figur: Renter (oransje) og avdrag (blått) i prosent av brutto nasjonalprodukt fordelt på tilbakebetalingsår

Daniel A. Dias, Mark L. J. Wright, to forskere i den amerikanske sentralbanken, skriver i en artikkel at statsgjeld kan måles på flere måter og at å måle den bare mot brutto nasjonalprodukt (BNP) nødvendigvis ikke er riktig.

Det meget høye tallet på 178 prosent av BNP er målt ut fra såkalt nullkupong-ekvivalenter. Det vil si at man førsøker å nøytralisere effekter av forfall, renteforskjeller med mer. Da ser Hellas sin gjeld fryktinngytende ut.

Men sier man at alle land skal betale samme rente over tid (kupong-ekvivalenter), blir gjelden til Hellas, Irland og Portugal nokså lik.

Enda en metode er å diskontere landets totale tilbakebetaling-kontantstrøm med implisitt rente på dagens gjeld. Da fremstår Hellas sin gjeld som under halvparten av Portugal og Irland sin.

I sum, sier økonomene, kan vi konkludere med at Hellas enten er halvannen ganger så forgjeldet som Irland og Portugal – eller halvparten så forgjeldet.

Som tidligere USA-president Harry Truman sa da han fikk slike svar fra sine økonomiske rådgivere:

«Give me a one-handed economist! All my economics say, »On the one hand? on the other.»

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: