Spekulasjon smitter

Naboens kupp frister flere til å prøve

–          Intet undergraver dine finansielle vurderinger mer enn synet av naboen som blir rik, uttalte den legendariske bankmannen J.P Morgan for rundt hundre år siden.

Forskning mener nå å ha funnet klare tegn til nettopp dette*. Ved bruk av detaljerte omsetningstall for kjøp og salg av boliger, finner amerikanske forskere sterke påvirkninger innenfor et nabolag. De finner klare tegn på økt boligspekulasjon når en nabo hadde tjent raske penger eller når en bolig i nabolaget hadde blitt kjøpt og solgt med rask gevinst.

Anekdotene om uerfarne investorer som hiver seg på spekulasjonsbølger og dermed bidrar til bobler, er ikke ny. I økonomisk teori vil dette si at noen oppfører seg naivt, handler på dårlig informasjon eller bare løper etter den gode avkastningen uten spesielle rasjonelle vurderinger.

Siden det synes å være en del av slikt, har økonomene (omsider) begynt å innlemme dem i sine teorier. Mye av dette er likevel anekdoter og teori, og lite er «bevist», i den grad noe slik kan bevises.

Forskerne Patrick Bayer, Christopher Geisslery , Kyle Mangum og James W. Roberts har sett på mer enn tre millioner eiendomstransaksjoner i perioden 1988 til 2009 i Los Angeles-området. Dataene viser, ifølge forskerne, at uerfarne investorer kastet seg på spekulasjonsbølgen under boligboblen i USA på 2000-tallet.

Dette mener de å kunne påvise ved at mange av de boligene som ble kjøpt sent under boligboblen, ble kjøpt av dem som allerede eide en bolig. Videre fant de ut at mange av amatørspekulantene ikke «kjøpte billig og solgte dyrt», som spekulanter skal gjøre, men bare satset på å «ri trenden», det vil si satse på at markedet generelt skulle løfte prisene.

Mellommenn (meglere og profesjonelle eiendomsaktører) gjorde det bra i nedgangsperioder da de kjøpte undervurderte og solgte overvurderte boliger, skriver forskerne. Men de som gjorde det dårligst, var amatørene som bare hadde observert at naboer eller boligsalg i nabolaget hadde gitt stor gevinst, og dermed hev seg på bølgen. Gamle J.P. Morgan hadde det sett før, som mange før ham igjen.

* Bayer, Patrick, et al. «Speculative Fever: Investor Contagion in the Housing Bubble.» (2014).

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: