Slutt for suksessformelen?

Tilbakekjøp av aksjer har vært suksessformelen for konsernsjefer og investorer som vil ha opp aksjekursen. Har vært.

Tilbakekjøp av aksjer har løftet aksjekursene til selskapene som har bedrevet dette. Spesielt i USA. Å kjøpe tilbake egne aksjer er et alternativ til å betale utbytte; du får avkastningen i form av kursoppgang på aksjene dine fremfor utbetalinger av kontanter til din bankkonto. Det skal gi samme avkastningen, hvis skattesatsen er den samme (noe den ikke er alle steder).

Aksjemarkedet har satt mer (høyere) pris på selskapene som har gjort tilbakekjøp (blå linje) enn øvrige selskaper eller de som har betalt mye utbytte (grønn og rød linje). Veldig mye mer, om vi går langt tilbake i tid:

Buy back siden 1994

Figur 1: Utvikling for ulike type aksjer som inngår i den amerikanske S&P 500-indeksen siden 1994. Den blå linjen representerer aksjene i de hundre mest-tilbakekjøpende selskapene i S&P500, mens den rød er de hundre selskapene med høyest utbytteprosent. Den grønne er indeks-utviklingen til alle aksjene i S&P500-indeksen. (inklusive utbytte).

Men det seneste året har utviklingen gått motsatt. Markedet har foretrukket aksjer som betaler utbytte fremfor dem som kjøper egne aksjer. Årsaken kan være sammensatt, men mange av selskapene som har kjøpt tilbake egne aksjer har gjort dette ved benytte det lave rentenivået til å låne opp for å finansiere tilbakekjøpene. Selskapene som betaler utbytte, betaler normalt sett ut en andel av overskuddet hvert år.

En del av selskapene som har lånt opp har dermed fått økt gjeldsgraden sin betydelig. Samtidig er ikke selskapenes inntjening like sterk lenger, og det ser dermed ut til at markedet det seneste året har søkt mot de selskapene som betaler utbytte (rød linje) fremfor dem som kjøper tilbake egne aksjer (blå linje):

Buy back siden 2015

Figur 2: Utvikling for ulike type aksjer som inngår i den amerikanske S&P 500-indeksen seneste år.

Kanskje kan det ha noe med at beløpene for tilbakekjøp er fallende. Hittil i år har det i USA bare blitt brukt halvparten så mye penger (USD 182 mrd) på tilbakekjøp som samme tid i fjor (USD 354 mrd), ifølge Financial Times.

Når markedet søker mot selskaper som betaler mye utbytte, er det gjerne et tegn på at investorene er forsiktige.

 

 

 

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: