Oljeprisfall senker norsk rente

Norges Bank senket likevel renten, fordi lavere oljeinvesteringer veier tyngre enn fare for boligboble.

Norges Bank annonserte i dag et rentekutt på 0,25 prosentpoeng, og signaliserer at renten skal videre ned i løpet av året som kommer. Styringsrenten ligger nå på 0,75 prosent – det laveste rentenivået siden Norges Bank ble etablert i 1816.

Og renten skal ikke opp før i 2018, skal vi tro sentralbanken:

Forventet utvikling i styringsrenten. Kilde: Norges Bank

Forventet utvikling i styringsrenten. Kilde: Norges Bank

Den lave oljeprisen er en viktig årsak til at sentralbanken besluttet å sette renten ned. Oljeprisen har falt gjennom sommeren, og er vesentlig lavere enn den var ved sentralbankens forrige rentemøte. Norges Bank har nedjustert sine prognoser for oljeinvesteringer i årene fremover, og uttrykker at vekstutsiktene for norsk økonomi er ytterligere svekket.

Sentralbanken har tidligere uttrykt bekymring for finansielle ubalanser, og erkjenner at lavere rente gir en risiko for at eiendomspriser stiger videre. Imidlertid legges det sterkere vekt på de positive effektene en lavere rente vil gi for norsk økonomi.

De fleste analytikerne ventet at Norges Bank ville holde renten uforandret i dag, og det ble derfor en del markedsreaksjoner etter annonseringen. De norske markedsrentene er ned omtrent 10 basispunkter, og kronen har svekket seg med 2,5 prosent mot euro i dag.

 

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: