Når skatt bokstavelig talt er helt gresk

Minst 30% av Hellas sitt budsjettunderskudd skyldes skatteunndragelser, viser ny målemetode.

Det er alltid vanskelig å måle hvor mye en stat går glipp av i skatteinntekter hvert år. Slikt oppgis naturlig nok ikke til myndighetene. Nå har noen amerikanske forskere funnet en alternativ metode for å måle dette på – og benyttet dette på greske skatteinntekter.

Den greske staten gikk i 2009 gikk glipp av 11 milliarder euro i skatteinntekter, tilsvarende minst 30 prosent av  budsjettunderskuddet det året, skriver forskerne Nikolaos Artavanisy, Adair Morsez og Margarita Tsoutsoura ved Amerst, Berkeley og University of Chicago  i en rykende fersk studie. Andelen var mye høyere før, for da hadde ikke underskuddet rukket å vokse seg så stort.

De fant disse tallene ved å undersøke hva bankene ga i lån. Når banker gir lån, må de nemlig ha en  formening om betalingsevnen til dem som låner. Ved å sammenstille  hva som faktisk er  lånt ut med hva låntagerne hadde oppgitt som inntekt, kunne de estimere hva reell inntekt måtte være.

I studien anslår de at 43-45 prosent av alle inntekter fra selvstendig næringsdrivende ikke rapporteres og dermed unndras beskatning . Men i motsetning til i Norge, der vi tror skatteunndragelsen er størst i bransjer med lavt utdanningsnivå, er de største skatteunndragelsene i Hellas blant leger, advokater, revisjon og finansindustrien – som tilfeldigvis har majoriteten i det greske parlamentet.

Jo mindre  papirmølle i en bransje, jo større er skatteunndragelsene. Papirmølle er definert som hvor mye bransjen representerer som mellomledd, i kroner og som en innsatsfaktor. Greske advokater er spesielt «gode» på skatteunndrageleser. Der er også gode råd skattefrie…:

Gresk papirmølle

Sammenheng mellom papirarbeid og skatteunndragelser i Hellas. Jo mindre papir, jo mindre skatterapportering. Kilde:  Artavanis, Nikolaos T. and Morse, Adair and Tsoutsoura, Margarita, Tax Evasion Across Industries: Soft Credit Evidence from Greece (August 31, 2015). Chicago Booth Research Paper No. 12-25; Fama-Miller Working Paper

 

 

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: