Lærer seg til overmot

Gamblere med flaks tror de er flinke og øker innsatsen.

Å få tilbakemelding er nyttig i beslutningsprosesser fordi informasjon om resultater kan bedre fremtidige beslutningsprosesser. Men blir du en bedre Lotto-spiller om du har fått et godt resultat (vunnet) i Lotto?

Nei, vil vel de fleste av oss erkjenne. Informasjonen, det vil her si gevinsten, sier jo som kjent ikke noe om du er flink eller ikke. Det er et resultat av flaks.  Men ikke alle ser det slik. Det klassiske eksempelet på høy tro på egne ferdigheter kommer fra et «laboratorieforsøk » med myntkast (Langer, Roth 1975)* . Noen personer begynte å tillegge seg selv ferdigheter i å gjette neste myntkast etter noen suksessfulle gjetninger.

Men hva i det virkelige liv? Hva med f eks finansmarkedet, der deler av det er like tilfeldig som Lotto? En studie av valutamarkedet, som på helt kort sikt er å anse som like tilfeldig som Lotto, viser samme tendens: Suksess fører til økt tro på egne evner.

Forskerne Itzhak Ben-David, Justin Birru og Viktor Prokopenya har sett på et datasett av 1,18 millioner transaksjoner i valutamarkedet gjort av vel 3 000 småspekulater fra ulike nasjoner**. Ved å se på handelsmønsteret til dem som akkurat har tjent og tapt, avdekkes det at de som har tjent øker både innsats og frekvens, mens de som har tapt, ikke endrer sin adferd.

Når amatører tilskriver suksess i finansmarkedet med dyktighet og tap med uflaks, blir de overmodige. Til slutt fører overmot til overdreven risikotagning fordi man anser et gunstig utfall som et resultat det man gjorde, mener forskerne:

–          Våre resultater viser at tidligere resultater spiller en viktig rolle i adferden hos tradere, og dette støtter tesen om at tradere «lærer å bli overmodige».

*) Langer, Ellen J., and Jane Roth, 1975, Heads I Win, Tails It’s Chance: The Illusion of Control as a Function of the Sequence of Outcomes in a Purely Chance Task, Journal of Personality and Social Psychology 32(6), 951–955

**) Ben-David, Itzhak and Birru, Justin and Prokopenya, Viktor, Uninformative Feedback and Risk Taking: Evidence from Retail Forex Trading (March 28, 2016). Charles A. Dice Center Working Paper No. 2014-17; Fisher College of Business Working Paper No. 2014-03-17

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *.

Kommentarer er stengt.

  1. Jon Mjølhus - 22 apr, 2016

    Jo, ganske sikkert! Men det kan fort bli anekdotisk, så her har man noen data som kanskje «beviser» det.

  2. Nils - 22 apr, 2016

    Intressant observation. Men det gäller väl alla marknader, inte bara valutamarknaden? och kanske allt vi gör i livet 😉