Hvorfor faller børsen – og hva skal jeg gjøre?

Hvorfor faller børsen – og hva skal jeg gjøre?

Aviser, TV og internett skriker mot deg med krigstyper: Børsuro. Verdens børser faller. Børskrakk og enorme verdier er borte. Magefølelsen roper selg alt.

Nå gjelder det å holde hodet varmt. Hvorfor børsen faller er egentlig bare av akademisk interesse for deg som investor. Faktum er at når børsen faller vil dine verdier plassert i aksjer og aksjefond reduseres. Når børsen først har begynt å falle er det mer interessant å se på hva kan du gjøre for å komme gjennom dette uten å gjøre kostbare feil.

Kall det hva du vil, børsen er uansett ned

Om børsfallet i ettertid kalles, finanskrise, IT-boble, Asia-krise eller tulipan-kræsj er ikke avgjørende. Men å identifisere fellesnevneren for disse og andre markante fall i markedet er interessant. Fellesnevneren benevnes ofte som saueflokken, og styres av investorenes adferd. Og i den erkjennelsen finnes det mye lærdom, og ikke minst trøst, når psykologien råder og magefølelsen roper «selg alt».

Her nærmer vi oss også kjernen av rådgiverens vanskelige oppgave. Som investor vil vår hjerne og adferd trekke oss vekk fra de rasjonelle økonomiske modellene, som finansbransjen legger til grunn. Adferden vår preges av forhold som for eksempel at gleden av å unngå et tap føles dobbelt så sterk som gleden av å få en tilsvarende gevinst. Det er med andre ord naturlig for oss å selge våre investeringer når det er uro på børsen. Dessuten kan vi jo alltids kjøpe tilbake på et senere tidspunkt.

Lyder det kjent?

Dårlige dager på børsen etterfølges gjerne av gode

Dårlige børsdager etterfølges ofte av gode børsdager. Så er du ute av markedet på de gode dagene vil avkastningen din forringes dramatisk. Det er gjort flere studier av kunders faktiske avkastning målt opp imot avkastningen i fondet eller aksjeindeksen. Og dessverre opplever kundene ofte at sin egen avkastning blir dårligere enn fondets. Dette skyldes gjerne at man er ut og inn av markedet, og systematisk kjøper og selger til feil tider.

Slik adferd er lik dårlig avkastning.

Hvorfor sitter man da ikke helt i ro?

Noen klarer det, og de får gjerne en veldig god avkastning over tid. Effekten av rentes rente er en sterk kraft, og over tid vises den godt i avkastningen til de som holder hodet kaldt.
Skal man klare å holde hodet kaldt i perioder med store svingninger på børsen, må noen forhold være på plass.

Ha en solid plan i bunn

Har du en god rådgiver som sammen med deg har meislet ut en solid strategi, vil det være lettere for deg å stå gjennom denne perioden med uro i markedet og støy fra pressen. Rådgiveren kan da være din «coach» gjennom den urolige perioden, og være den som hjelper deg å holde investeringsstrategien.

Vær bevisst hvor mye du tåler å se pengene dine svinge

Har din rådgiver synliggjort for deg hvordan verdiene dine kan svinge i slike perioder, og har dere lagt planer for hvordan du skal håndtere dette. Ja, da er sjansene store for at du kommer bedre ut av urolige perioder enn majoriteten av aktørene der ute. Husk at den som ikke gjør noen ting, kommer bedre ut av det enn den som «timer» kjøp og salg feil.

Innledningen om å holde hodet varmt, stammer fra år tilbake da vi hadde en periode med børsuro, og Fidelity sendte en lue til sine samarbeidspartnere med nettopp den beskjeden, når markedet er som nå gjelder det å holde hodet varmt.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: