Er guiding egentlig smart?

Mange har sikkert hørt det ordtaket: «Happiness equals reality minus expectations». Jo lavere forventninger, jo lettere å bli fornøyd.

Børsnoterte selskaper tenker kanskje på samme måte for å gjøre sine aksjonærer «fornøyde»? Vi skal i denne artikkelen se på flere aspekter det er viktig å være oppmerksomme på ved guiding.

Hva er guiding?
Guiding er en måte for selskapene å kommunisere sine forventninger om fremtiden med finansmarkedet. Skriftlig guiding er det mest vanlige, typisk offentliggjør selskaper slik informasjon i forbindelse med kvartalsrapporter eller kapitalmarkedsdager. Den kan gå fra å være helt konkret, til mer vag. Noen eksempler kan være:

 • «Fremtidsutsiktene er positive»
 • «Vi forventer fortsatt prispress»
 • «Vi forventer høy ensifret vekst i salget»
 • «Driftsmarginen er ventet å være 10-12%»
 • «Utbytte skal være 40-60% av resultatet»
 • «Vi forventer volumer på 11,8m tonn neste kvartal»
 • «EPS er forventet å bli 8,55-8,75 per aksje neste år»

Guiding kan utligne mye asymetrisk informasjon. Selskapene burde tross alt ha bedre forutsetninger for å vite om sin egen fremtid enn oss utenforstående. De har kjennskap til inngåtte kontrakter, utvikling i konkurransesituasjonen, endringer i innkjøps- og utsalgspriser og mange andre viktige faktorer.

Selskapene gir også noen ganger litt mer uformell, gjerne muntlig guiding. Der kan de enten være mer konkrete på den skriftlige guidingen de har gitt, for eksempel «Vi burde havne i øvre halvdel av intervallet», eller gi ny informasjon som «November har jo vært en veldig bra måned». Selv om guiding som nevnt bør bidra til mindre skjev informasjonsfordeling, kan muntlig guiding noen ganger ha motsatt effekt.

Gjør guiding jobben til oss som jobber med aksjer enklere?

Selv om en skulle tro at jo mer informasjon som blir tilgjengelig, jo enklere er det, så får jo hele markedet tilgang på denne informasjonen. Gode fundamentale analyser av selskapet og markedet de opererer i er selvsagt fortsatt viktige, men vi observerer at fokuset i større grad blir på selskapenes treffsikkerhet. Semantikk og analyse av kroppsspråk blir viktigere. En kan ofte se kommentarer som «Selskapet virker komfortable med guidingen» og hva er egentlig forskjellen på «en betydelig forbedring» og «vesentlig bedre»? Det er også viktig å skille hva som er guiding og hva som er selskapenes mål.

Bevisstgjøring rundt agenda
Det er ikke nødvendigvis alltid selskapenes beste estimat som blir lagt til grunn i guidingen. Vi har listet opp noen tilfeller der selskapene har vikarierende argumenter for hva du kommuniserer.

 • Senke forventninger for å få «fornøyde aksjonærer».
 • De maler fanden på veggen for å bevisst lage en anker-effekt de selv ønsker å utnytte mot.
  • Ansatte/fagforeninger i forbindelse med oppsigelser
  • Underleverandører/kunder i forhold til priser
 • Overdrevent høy guiding for å motivere organisasjonen til å strekke seg ekstra langt.
 • Lav guiding for å påvirke bonus der ledelsen får bonus basert på relativ prestasjon.

Ulemper ved guiding

 1. Selskapene låser seg
  1. Et selskap som har guidet en margin på for eksempel 10%, kan på grunn av dette si fra seg fornuftig salg/ordrer med margin på 9% som kanskje har stort volum eller lav risiko og selskapet isolert sett burde ta.
  2. Selskapene kan la være å gjøre fornuftige investeringer i forskning og utvikling fordi det på kort sikt utvanner marginen og dermed hindrer selskapene i å nå guidingen.
  3. Selskapene kan la være å gjøre fornuftige investeringer fordi det forhindrer de i å kunne opprettholde utbyttegraden de har guidet på.
  4. Det å låse seg til et target på belåningsgrad kan også påvirke selskaper til å ta gale beslutninger i forhold til investeringer og utbytte.
 2. Selskapene kan fort avsløre at de egentlig ikke har så god kontroll på hverken markedene de er i, eller egen utvikling. Mange selskaper har hatt store avvik på hva de har guidet på og mistet mye troverdighet basert på dette.
 3. Mange påvirkende faktorer er eksterne og utenfor selskapenes kontroll. Det kan være valuta, råvarepriser, nye konkurrenter, disruption eller andre ting som åvirker selskapenes nøkkeltall og kan føre til avvik på guidingen.

Hva mener vi selskapene bør tenke på når de guider?

 1. De beste selskapene er åpenbart de som har best risikojustert verdiskapning. Avkastning er summen av resultatvekst, utbytte og re-prising, hvorav den siste faktoren vil bli mindre viktig jo lenger tidshorisont vi har. Som nevnt tidligere så må ikke guiding forhindre selskapene i å ta de mest rasjonelle beslutningene, det vil si de som maksimerer summen av risikojustert resultatvekst og utbytte over tid.
 2. Selskaper bør ikke guide på faktorer utenfor egen kontroll. Alt som kan bli vesentlig påvirket av valuta, råvarepriser og lignende er vanskelige å forutse.
 3. Selskapene bør ikke gi ut informasjon som konkurrenter kan utnytte. Det er viktig å ikke la seg presse av analytikere og finansmarkedet generelt.
 4. Ikke plutselig endre fokus. Det er veldig kortsiktig å tro at det er smart å fjerne grafen eller guidingen om marginer det kvartalet det er svakt.
 5. Vi er tilhenger av lik informasjon til alle aktører i markedet enten det skjer skriftlig eller muntlig.

Over tid vil alle selskapene få det de fortjener. I ODIN ønsker vi de skal ha fokus på verdiskapning og troverdig/ærlig kommunikasjon til aksjemarkedet, og i de fleste tilfeller betyr det minimalt med synsing om fremtiden.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: