Tror på gode tider for aksjeplukking

2023 kan bli et godt børsår, men markedet vil bli mer selektivt, mener investeringsdirektør Alexander Miller.

Aksjemarkedene verden over har hatt en god start på året, etter betydelige fall i 2022. Alexander Miller sier at den videre utviklingen i stor grad vil avhenge av hvor mye rentene må heves for å få bukt med inflasjonen, og om økonomien tåler høyere renter uten å havne i en resesjon, men han tror aktiv fondsforvaltning kan gå gode tider i møte.

– Forventningene i markedet er langt lavere nå enn for ett år siden, noe som er et godt utgangspunkt. Det vil komme dårlige nyheter fremover. Inflasjonen kommer til å være høy en stund, rentene er fortsatt på vei opp, økonomien kommer til å bli mye svakere, det samme gjør inntjeningen til selskapene. Men dette er forhold markedet i stor grad har tatt høyde for. Jeg er egentlig optimistisk på vegne av børsene og tror vi kan få et godt børsår i 2023, men markedet vil bli mer selektivt fremover, sier Miller.

– Slutt på VM i risikotagning

Tiden der markedet stort sett har vært drevet oppover av økt risikovilje er forbi, påpeker Miller.

– Helt siden inflasjonen falt på 80-tallet, har investorenes risikovillighet bare økt og økt i takt med at rentene har falt. De siste årene har nærmest vært som et VM i risikotagning. De som har turt å ta mest risiko har gjort det best. Penger har nærmest vært gratis, og myndighetene har «reddet» finansmarkedene ved å sprøyte penger inn i økonomien når det har oppstått kriser. Også mer forsiktige investorer, som for eksempel pensjonskasser, som gjerne ikke skal ta så mye risiko, har blitt «tvunget» inn i mer risikable investeringer i jakten på avkastning. Men dette er i ferd med å snu, sier Miller.

Investorene vil nå ha mer betalt for å ta risiko, delvis også fordi obligasjonsrentene har økt. I tiden fremover vil det i større grad bli avgjørende med grundige vurderinger og selskapsanalyser for å få god avkastning i aksjemarkedet, mener Miller, og slår dermed et slag for aktiv forvaltning, der forvaltere bruker sin fagkompetanse og investerer i nøye utvalgte selskaper.

Venter store forskjeller

Miller sier at selskapene har mange utfordringer foran seg med tanke på blant annet deglobalisering, høyere inflasjon, og at de må tilpasse seg nye ESG-krav.

– Derfor kommer det til å bli mye større forskjeller mellom selskapene fremover. Det vil være like viktig å unngå tapere som å plukke vinnere. Tidevannet vil ikke lenger løfte alt. Her gjelder det å plukke selskaper som evner å tilpasse seg og som virkelig kommer til å lykkes. Nå vil det være tall og fakta som gjelder, det holder ikke lenger bare med «storytelling», sier Miller.

Han tror det blir vanskeligere enn tidligere å få høy avkastning, men absolutt ikke umulig. I ODIN er vi opptatt av å investere langsiktig i selskaper som nettopp evner å tilpasse seg.

– I ODIN investerer vi i selskaper vi mener blir vinnere på lang sikt, ikke de som nødvendigvis blir vinnere fra år til år. Inflasjon og reverseringen av globaliseringen vil medføre økte kostnader. Det er viktig at selskapene har en fleksibel kostnadsstruktur og evne til å øke sine priser. Økt inflasjon og kostnader vil også sette press på marginene til selskapene. I ODIN prøver vi å finne selskaper som leverer unike produkter som kundene verdsetter. For slike selskaper er det langt lettere å heve prisene i takt med kostnadsøkningen. Gjennom 2022 så vi at de fleste selskapene i våre porteføljer har klart å beholde de gode marginene sine, til tross for en krevende kostnadssituasjon, sier Miller.

Mange kilder til overraskelser

Utviklingen på børsene blir bestemt av avviket mellom forventninger og det som skjer. I tillegg dukker det ofte opp overraskelser som ingen så komme, og som kan ha stor betydning for utviklingen.

– Inflasjon, renter og resesjon er såkalte «kjente ukjente» faktorer, som det blir viktig å ha et blikk på i år. I tillegg dukker det stadig opp såkalte «ukjente ukjente» faktorer, populært kalt «svarte svaner». Dette er hendelser vi ikke er forberedt på og som er vanskelig å forutsi, sier Miller.

Han tror at geopolitikk fortsatt kan være en kilde til overraskelser for finansmarkedene i 2023.

– Det er veldig få som tror på en snarlig fred i Ukraina. Det kan være en «svart svane» som vil ha stor betydning for aksjemarkedene. Krigen går dårlig for Putin, og vi kan ikke se helt bort fra at han ønsker å stanse den før kostnadene både økonomisk, militært og politisk blir uhåndterlige. Det er kanskje ikke veldig sannsynlig, men det er det som er definisjonen på «svarte svaner», sier Miller.

Skulle dette skje, ville børsene sikkert stige med 10-20 prosent, og vi ville få et tilsvarende fall i oljeprisene, mener han.

På den annen side kan man også se for seg en veldig negativ situasjon rundt Kina og Taiwan. Kina har sin «ett Kina»-politikk og anser øya Taiwan som en del av sitt territorium. Både Norge, FN og det store flertallet av verdens land forholder seg til «ett Kina»-prinsippet. Samtidig selger USA våpen til Taiwan, noe Kina har et anstrengt forhold til.

– USAs nåværende policy er at man kan selge våpen til Taiwan, men de fordømmer ikke Kinas «ett Kina»-politikk. Man kan se for seg at USA endrer sin nåværende holdning til Taiwan til å kunne selge offensive våpen til Taiwan, og kanskje også åpner for å stasjonere amerikanske tropper der. Dette vil være en kraftig negativ eskalering av et allerede dårlig forhold mellom USA og Kina, sier Miller.

Skulle noe slikt skje, tror han at gullprisene vil stige kraftig, vestlige børser falle med 20 prosent og asiatiske børser falle enda mer.

– Vi vet at det vil dukke opp overraskelser, vi vet bare ikke hvor og hva. Å ha en portefølje med tilpasningsdyktige selskaper som fortsatt gjør det bra, er et sterkt argument for at vi står foran et godt børsår i 2023, sier Miller.

Trykk her for å lese mer om ODINs fond.

 

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Flere opplysninger finner du i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: