Fed up! Men når?

Heve eller ikke heve, Federal Reserve? Renteforvalter Nils Hast gir deg fem svar på fem spørsmål.

  1. Hvorfor er markedet så redd for en renteøkning fra Federal Reserve på sentralbankens møte den 17. september ?

Det enkle svaret er risiko for fall i aksjepriser. Det mer kompliserte svaret er at markedet er urolig for noe det ikke har opplevd på ni år, nemlig en renteheving i USA. Vi vet ikke hva som har bygget seg opp av posisjoner med de lave rentene. Kanskje har noe av urolighetene de seneste ukene nettopp kommet fra reversering av slike posisjoner i forkant av den ventede renteøkningen.

  1. Men er ikke renteheving bare et tegn på at økonomien går bra?

Jo. Og det er vel det paradoksale. Man er redd for noe som egentlig er et tegn på at saker og ting går bedre. Arbeidsledigheten i USA er halvert siden 2009, og sentralbanken er redd for at lavere ledighet vil gi økte lønninger og dermed inflasjon, som normalt har vært sammenhengen. Men noen mener denne sammenhengen ikke gjelder like mye lenger fordi verden heller står overfor fare for et generelt fallende prisnivå, altså deflasjon.

  1. Taper alle på en renteøkning?

Nei. Økonomien under ett må ses som vinner. Det lave rentenivået er ikke bærekraftig i lengden. Åpenbare vinnere er forsikringsselskaper som i dag har problemer å oppnå den avkastning de lovet til sine kunder. Det samme gjelder pensjonskasser og andre som har fremtidige forpliktelser.

Noen av de fremvoksende økonomiene mener Federal Reserve nå må bestemme seg og sette opp renten for å fjerne all uro og usikkerhet. Samtidig har mange av disse landene benyttet de lave amerikanske rentene til å ta opp billige lån i dollar. En høyere amerikansk rente vil gjøre slik lån dyrere, både på grunn av høyere rente og fordi dollaren kan komme til å styrke seg enda mer.

  1. Hvor stor er sannsynligheten for at renten settes opp i år?

Hvis du ser på prisingen i markedet, anses sannsynligheten å være 30-35 prosent. Men det er lavere enn i sommer, så vi blir ikke overrasket om rentehevingen først kommer neste år. Verdensbanken mener USA ikke bør sette opp renten nå i september, da det ifølge banken kan skape panikk og uro i finansmarkedene. Spørsmålet er om ikke uroen vi har sett betyr at en del av bekymringene er tatt allerede.

  1. Hvordan påvirker amerikanske rentehevinger investeringene mine?

På kort sikt kan de gi økte kurssvingninger ettersom markedet forsøker å finne ut hvordan de faktisk slår ut. De kommer som sagt på grunn av bedring i amerikansk økonomi, som er så viktig for den globale økonomien. Markedene prøver å være forberedt på økninger , men vi vet jo aldri. I Europa er det fortsatt svak vekst og meget lav inflasjon, så vi venter ikke noen rentehevinger her på en god stund.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: