Evig eies null rente

Hva med å låne penger til evig tid, uten renter? Det kan Japan komme til å vurdere.

Når Oljefondet låner den japanske staten penger i dag, vil fondet få litt mindre penger tilbake om noen år. Vårt fond er altså garantert å tape penger i lokal valuta om det holdes til forfall. Det er konsekvensen av negative renter.

Når den japanske staten kan tjene penger på å låne penger på ti års sikt, hvorfor ikke forsøke å låne på veldig lang (evig) horisont til kanskje null rente? Spekulasjonene går nå på om Japan vil vurdere dette.

Obligasjoner som legges ut med evig løpetid (men med låntagers privilegium til å innløse dem), kalles konsoler. Da mottar eieren av konsolen en årlig rente (kupong), men aldri noe avdrag, med mindre låntageren ønsker det selv. Slike obligasjoner er svært uvanlige, men finnes.

Hvis Japan klarer å legge ut konsoler til null prosent rente, så låner den japanske staten penger gratis i evig tid. Hvem ville ikke like det?

Men hvem vil like å låne ut penger uten renter når du kanskje ikke får pengene tilbake mens du lever. Svar: Den japanske sentralbanken! Den kjøper i dag allerede mye av de japanske statsobligasjonene som ledd i de såkalte kvantitative lettelsene. Meningen er at staten skal betale tilbake til sentralbanken når obligasjonene forfaller en gang i fremtiden.

Men hvis sentralbanken bare fortsetter med sine kjøp, så finansierer staten seg i realiteten gjennom å trykke penger i stedet for å skattelegge. Det kalles å monetarisere statsgjelden; staten ber altså sentralbanken trykke penger for å betale for seg.

Slik monetarisering er ikke noe man ikke gjerne snakker høyt om. Å trykke mer penger enn veksten i økonomien, har gitt skrekkelige utslag (hyperinflasjon) i alt fra Tyskland på 1920-tallet, Latin-Amerika (stort sett hele tiden) samt Zimbabwe på 2000-tallet. Terskelen for å monetarisere gjelden er veldig høy. Men det er i realiteten det man gjør, om sentralbanken hele tiden kjøper statsgjelden.

Et alternativ er å utstede konsoler til null prosent rente. Det blir i realiteten det samme, men ser penere ut.

Så hvorfor kan den japanske staten låne gratis? Jo, fordi det stort sett er japanere som låner den japanske staten penger. Da skylder de seg selv, og det vil da være et alternativ til skatter i fremtiden.

Noe annet er hva norske oljefond-penger har å gjøre i Japan. Det burde være lite attraktivt for oss å låne den japanske staten penger i all evighet til null rente. Uansett om rammene for referanseindeksen skulle tilsi det.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: