Dette er ekspertens aksjefavoritter nå

Enkelte selskaper kommer styrket ut av kriser og turbulente tider, mens andre dukker under. Disse selskapene har investeringsdirektøren aller mest tro på nå – og disse holder han seg unna.

Bankkollapsene i USA, kombinert med høy inflasjon, rentefrykt, krig i Europa og svakere vekstutsikter, har bidratt til uro på verdens børser. Visse selskaper bør du nå holde deg langt unna som investor, men det er også gode kjøpsmuligheter. Det mener investeringsdirektør Alexander Miller i ODIN Forvaltning.

– Det er nok av utfordringer i aksjemarkedet for tiden, men negative hendelser er mye mindre farlig når de ikke kommer helt uventet, sier han.

Miller påpeker at markedet og selskapene har en god evne til å tilpasse seg nye omstendigheter. Selv om de siste årene har vært preget av den ene krisen etter den andre, er børsene høyere nå enn før pandemien i 2020.

– Men i tiden fremover vil det bli mye større forskjeller mellom de selskapene som har en god forretningsmodell og som kan heve prisene sine uten at kundene slutter å kjøpe produktene, og de selskapene som ikke evner å tilpasse seg. De som ikke har særlig prismakt vil gjøre det svakere fremover. Inflasjonen vil spise opp inntjeningen deres hvis de ikke klarer å heve prisene. I en verden med økte renter vil dessuten mange selskaper med høy gjeld slite med å betjene denne gjelden. Flere vil også bli borte, det har vi allerede sett blant bankene, advarer Miller.

Jakter selskaper med unik posisjon

På den annen side finnes det selskaper som ikke bare overlever kriser og turbulente tider, men som kommer styrket ut av det – ved at konkurrenter enten blir borte eller blir tvunget til å heve prisene sine. Det er nettopp slike selskaper ODINs forvaltere jakter på.

– Gode selskaper finner måter å overleve på, til tross for krig, inflasjon og pandemi. Vi investerer i selskaper som gjerne har en unik posisjon, enten en kostnadsfordel eller et godt produkt som skiller seg ut sammenlignet med konkurrentenes. Den type selskaper vil ofte komme relativt godt ut av vanskelige tider, fordi konkurrentene vil slite mer, sier Miller.

En fellesnevner for selskapene han sikter til er gjerne at de selger noe som er veldig viktig for kundene, men som ikke er den største og dyreste innsatsfaktoren for kundene.

I tillegg er det viktig at selskapene har prestert over tid, og at det har en god ledelse.

– Vi investerer aldri i oppstartsselskaper, det er altfor høy risiko, sier Miller.

Stor i liten nisje

For å illustrere ODINs investeringsfilosofi har investeringsdirektøren plukket ut fem aksjer han har spesielt god tro på nå.

– Hvis vi maler med litt bred penn, kan vi si at de fleste av disse selskapene selger produkter der kvaliteten er veldig viktig for kunden, samtidig som kostnaden utgjør en relativt liten del av totaliteten for kundene, sier Miller.

En av favorittene er norske Borregaard, som produserer bærekraftige produkter ved å utnytte de ulike bestanddelene i tømmer. Industriselskapet (største innehav i ODIN Norge) har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Det har hundrevis av produkter i porteføljen, og har vært svært dyktig til å bevege seg innenfor forskjellige næringer – som blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasøytisk industri, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff.

– Borregaard har en stor markedsandel innenfor en relativt liten nisje. Produktene er veldig viktige for kundene og kvalitet betyr mye, samtidig som kostnaden utgjør en relativt liten del av totaliteten for kundene. Samtidig er selskapet svært veldrevet og har kanskje Norges beste selskapsledelse. Borregaard er innovativt og kommer stadig med nye produkter som de kan få enda bedre betalt for, sier Miller.

Det norske konsulentskapet Multiconsult (ODIN Norge) er også blant aksjefavorittene.

– Multiconsult og andre rådgivere opplever en voldsom etterspørsel knyttet til energitransisjonsprosjekter, og vi tror dette segmentet vil vokse kraftig også i de kommende årene. Multiconsult har en ledende posisjon i Norge, er veldig godt drevet og har en flott selskapskultur. Det er også veldig fornuftig priset. Aksjen handles nå på rundt 12 ganger løpende inntjening.

Marked med høye inngangsbarrierer

Neste favoritt er den svenske låsprodusenten Assa Abloy (ODIN Sverige).
– Assa Abloy er et fantastisk selskap. Resultatene har vært eksemplariske: Selskapet er mer enn 30 ganger større i dag enn ved børsnoteringen i 1994, og nesten 30 prosent større enn toppen før pandemien. Selskapet har vist en stabil driftsmargin på over 15 prosent siden 2006, bortsett fra en liten nedtur under pandemien, men det er nå gjenopprettet, forteller Miller.

Assa Abloys posisjon er veldig sterk ettersom selskapet er den globale markedslederen innen lås og tilgangsløsninger – som er et konservativt marked med strenge sikkerhetskrav, hvilket gir høye inngangsbarrierer.

– Markedet er fortsatt fragmentert, noe vi mener gir fortsatt gode vekstmuligheter. Aksjekursen har steget en del i år, men prisingen er fortsatt historisk lav. Vi anser dette som attraktivt for et selskap som har vært tilnærmet upåvirket av tidligere nedgangstider.

Verdensledende og ekstremt lønnsomt

To av aksjefavorittene er amerikanske. Den ene er Edwards Lifesciences (ODIN Global), som er verdensledende på behandling av strukturelle hjerteproblemer. Bare i USA har 1,3 millioner mennesker den dødelige tilstanden aortastenose, en forsnevring av åpningen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren. Kun ti prosent av disse behandles i dag.

– Vi er investert i Edwards Lifesciences fordi de er markedsledende innen behandlingen av sykdomstilstander som i stor grad er ubehandlet i dag. Dette er også sykdomstilstander med en voksende pasientpopulasjon i takt med en aldrende befolkning. Selskapet er ekstremt lønnsomt, med bruttomarginer på rundt 75 prosent og kapitalavkastning på over 30 prosent, sier Miller.

Sist, men ikke minst, trekker han frem Otis, verdens største leverandør av heiser, rulletrapper og rullebånd (ODIN USA).

– Selskapet har omtrent alle egenskapene vi ser etter; en ledende posisjon, prismakt, og lite gjeld. Vi like Otis fordi det er liten risiko for at heis skal bli utkonkurrert av alternativer, det er et marked dominert av få aktører, og heis krever regelmessig service som gir en stabil, voksende og forutsigbar inntjening for oss som aksjonærer.

 

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Flere opplysninger finner du i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: