Eiendommelig bra

Lav rente gir høye kontantstrømmer.

Eiendomsaksjene fikk en liten knekk i vinter, etter nesten ekstrem oppgang gjennom høsten og innledningen på vinteren.

Men så har markedet sett hvilke pengemaskiner mange av eiendomsselskapene egentlig er. Aksjene har steget igjen, og som helhet er eiendomsaksjene (målt ved den svenske eiendomsindeksen) opp cirka 10% hittil i år.

Inntjeningen per aksje økte med hele 30 prosent for våre fire største posisjoner i ODIN Eiendom, nemlig de svenske selskapene Wihlborgs, Castellum, Sagax og Balder. Leieinntektene for de samme selskapene økte med 6,2 prosent i forhold til i fjor.

Bedringen kommer som følge av høyere omsetning og lavere rentekostnader. Utbetalt utbytte har derfor kunnet øke med hele 16 prosent fra året før. Noen av selskapene vi liker – og dermed er investert i og som er innringet i grafen under – har en god kombinasjon av inntektsvekst og lønnsomhet, representert ved henholdsvis «growth» på den vertikale aksen og «ROE» på den horisontale aksen:

Høy vekst og kapitalavkastning på våre favorittaksjer.

Høy vekst og kapitalavkastning på våre favorittaksjer.

Som følge av den gode kontantstrømmen og stigende eiendomsverdier, har belåningsgraden falt fra 65 prosent til 59 prosent.

Med dagens kombinasjon av god direkteavkastning (yield) og lave korte og lange renter, ser selskapene ut til å ha svært gode utsikter til veldig god kontantstrøm også årene fremover.

 

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: