Druknet i olje før – og overlevd

Oljepriskollaps og dystre spådommer er ikke noe nytt. Lavere priser gir mer etterspørsel og mindre tilbud. Etterhvert.

Overskuddet av råolje på verdensmarkedet er det høyeste siden 1998.  Og prisene har naturlig nok falt, som de gjorde i 1998.  Pessimismen i oljemarkedet er nå, om mulig, enda større enn den var i 1998. Da oljeprisen hadde falt til USD 10 per fat i 1998, spådde det anerkjente tidsskriftet The Economist at oljepris ville falle til 5 dollar. I stedet mangedoblet den seg:

Forside The Economist 1998

Forside The Economist 1998

Det mangler ikke på lignende dystre spådommer denne gangen heller.  Nå snakker enkelte om en oljepris på USD 30 per fat.

Men en slik oljepris er bare dyster for selgerne. For kjøperne, som omfatter de fleste landene i verden, er dette godt nytt. Lavere oljepriser gir mer penger til andre formål, og kanskje den økonomiske veksten blir høyere.

Med høyere økonomisk vekst og lavere oljepris vil  etterspørselen etter olje øke. Og økt etterspørsel gir gjerne økt pris. Men økt oljepris gir oljeselskapene incentiver til å lete opp og produsere mer olje.

Slik går oljemarkedet i bølger.

Etter stabilt høye oljepriser i 5 år, kollapset de ifjor etter at Saudi Arabia som kjent ikke lenger ville være det landet som måtte kutte når andre produserte for mye. Dessuten håpet nok Saudi Arabia at dette ville ta knekken på skifer-oljeprodusentene i USA, som man antok ikke ville tåle en lav oljepris.

Men det har de. Bedre effektivitet og refinansiering har gjort produsentene mer utholdende enn antatt. Oljeproduksjonen i USA har fortsatt å øke og er nå nesten på samme høye nivå som på 1960 –tallet. Det snakkes sågar om å åpne for oljeeksport fra USA.

I tillegg ventes iransk olje å komme for fullt inn i markedet om ikke lenge. Det mangler ikke på negative nyheter i oljemarkedet.

På lenger sikt vil de økonomiske kreftene virke mot høyere oljepris igjen. Oljeselskapene kutter nå kraftig i investeringene. Imens tømmes eksisterende oljefelt slik at tilbudet vil falle om det ikke letes opp og produseres fra nye brønner. Brønnene fra skiferolje tømmes f eks mye raskere enn  konvensjonelle oljefelt.  Etterspørselen har allerede økt som følge av lavere oljepris, ifølge de seneste tallene fra det internasjonale energibyåret IEA . Bilforhandlerne i USA melder f eks om at det allerede selges det flere bensin-slukere enn på lenge. Og amerikanerne har begynt å kjøre mer etter at bensinprisene har gått ned:

Total distanse kjørt i USA (i miles)

Total distanse kjørt i USA (i miles)

Imens kan det imidlertid oppstå en del gufne situasjoner. Land som er potensielt politisk ustabile, som Russland og Saudi Arabia, kan rett og slett gå konkurs i løpet av få år om ikke oljeprisen kommer opp. Da kan det bli annet enn oljeprisen å bekymre seg for her i Norge også.

I vinter var det flere som spådde at oljeprisen ville komme  opp igjen.  Og det gjorde den – en stund.

Det er alltid vanskelig å spå, men det er god grunn til å tro at tilbud- og etterspørselen vil rette seg opp slik at oljeprisen stiger igjen. Etterhvert. Forskjellen fra de seneste par oljenedturene er at OPEC ikke lenger kan manipulere tilbudet som før. Da kan gjenhentingen også ta lenger tid enn før.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: