Dette gjør fondsekspertene nå

Oljefondet mener de urolige markedene åpner for ekstraavkastning, og skal utforske mulighetene for å kjøpe billige aksjer. Her er vår strategi.

2022 ble et turbulent år for verdens børser. Spørsmålene mange nå stiller seg er om dette er tiden for å plukke billige aksjer, og hva våre fondseksperter gjør nå.

– Mange av de gode selskapene vi har fulgt med på og som vi liker godt, men som har vært for høyt priset, begynner nå å bli attraktive. Men vi har en annen strategi enn Oljefondet, sier investeringsdirektør Alexander Miller i ODIN Forvaltning.

– ODINs strategi er å finne frem til selskaper som tilfredsstiller gitte kriterier, forsøke å kjøpe disse selskapene til en fornuftig penge, og deretter sitte med dem lenge, uavhengig av den kortsiktige utviklingen på børsene.

Forvalter Harald Nissen istemmer:

– Mange har hatt store tap og er derfor livredde for å tape mer de neste tre til seks månedene. Da selger de seg ofte ut av selskaper som har kortsiktig motvind. Da kan vi komme inn og plukke opp kvalitetsselskaper på billigsalg, sier han.

Skal du lykkes med å gå imot markedet, må du ha gjort en grundig jobb i forkant.

– Vi har en kandidatliste med selskaper hvor vi har gjort analysejobben og gjerne har møtt representanter fra selskapene. Og så venter vi på en god kjøpsmulighet, forteller forvalter Håvard Opland.

Håvard Opland forteller at ODIN har en liste over kvalitetsselskaper og venter på en god kjøpsmulighet. Håvard er ansvarlig forvalter for ODIN Global sammen med Harald Nissen, og ansvarlig forvalter for ODIN Europa.

Vil utnytte svingningene

I desember offentliggjorde Oljefondet sin nye strategiplan for perioden 2023-2025. Der fremgår det at de skal forsøke å tjene mer penger på å gjøre det motsatte av hva andre gjør. Oljefondet vil «søke å selge når de fleste andre kjøper, og kjøpe når de fleste andre selger».

– Vi tror at de mest lønnsomme investeringsmulighetene oppstår i markeder med store svingninger, heter det i strategien.

Alexander Miller er enig i at de mest lønnsomme investeringsmulighetene oppstår i markeder med store svingninger, og at slike muligheter kommer oftere i den type markeder vi ser nå.

– Ja, det er jeg helt enig i. Vi kjøpte oss inn i en del nye selskaper i 2022, og er klare for å gjøre gode kjøp også i 2023. Men dette med å skulle gå motstrøms synes ofte å være knyttet til nokså kortsiktige forhold. Ofte er det et veddemål på at en unormal situasjon kommer til å endre seg veldig fort, og det er en strategi vi ikke vil forsøke i ODIN, sier han.

Våre forvaltere forsøker derimot å tenke minst mulig på hvorvidt stemningen på børsene er pessimistisk eller optimistisk. De fester heller blikket på selskapene.

– Det aller beste bildet jeg kan gi på dette, er en hundeeier som går tur med hunden, sier Alexander. – Bikkja flyr frem og tilbake i ett kjør, mens eieren går målrettet rett fremover. Når de er fremme, er eieren og bikkja sammen. Men underveis er bikkja av og til langt foran, av og til langt bak, og av og til har den løpt i en helt annen retning. Poenget er at hundeeieren representerer selskapene og hunden representerer børskursene. 90 prosent av aktørene i aksjemarkedet er mest opptatt av bikkja, men vi er opptatt av hvor eieren er på vei. Vi vet at hvis eieren kommer frem dit hun eller han skal, kommer bikkja til å følge etter. Aksjekursene vil over tid reflektere den underliggende verdiskapingen i selskapene.

100.000 kroner vokste til 7,9 mill.

De eneste gangene våre forvaltere bryr seg om bikkja, er hvis den ligger milevis bak eller foran eieren.

– Hvis selskapet gjør det veldig godt mens aksjekursen er veldig lav, er det naturlig å kjøpe mer, og omvendt. Det viktige er å følge med på selskapet, ikke la seg forstyrre av kortsiktige svingninger, sier Alexander.

Han er overbevist om at ODIN-modellen er en vinneroppskrift på lang sikt, og viser blant annet til utviklingen i ODIN Sverige. Fondet falt riktig nok kraftig i turbulente 2022, i likhet med mange andre fond, men det har likevel hatt en eventyrlig avkastning på mange tusen prosent siden lansering. Hadde du satt inn 100.000 kroner i ODIN Sverige den 31. oktober 1994, og latt dem stå til nyttårsaften 2022, ville pengene vokst til svimlende 7,9 millioner kroner. Det er over 3,5 ganger så mye som du hadde hatt hvis du i tilsvarende periode investerte samme beløp i fondets referanseindeks.

Leter etter kvalitetsselskaper

Våre forvaltere kan blant annet gå imot markedet når de vurderer at andre investorer misforstår eller undervurderer kvaliteten på et selskap. Det gjelder ofte små selskaper, som store investorer ikke bryr seg om å analysere grundig nok.

– Hvis du skal tjene gode penger i aksjemarkedet, må du ta et syn som avviker fra markedet, sier Håvard:

– Men det betyr ikke nødvendigvis at du alltid skal gå motstrøms og ukritisk hoppe inn i utbombede selskaper og satse på at det snur. ODIN investerer aldri i svake selskaper, hvor dette er priset inn, og vedder på at selskapet skal forbedre seg kraftig. Vi investerer som regel i selskaper som gjør det godt også i dag. Vårt avvikende syn når vi investerer i disse, er at posisjonen til selskapet er holdbar mye lenger enn det markedet priser inn. Selskaper som innehar sterke og holdbare konkurransefortrinn vil kunne skape verdier lenger enn hva markedet er villig til å prise inn.

Harald utdyper ODINs investeringsfilosofi:

– Vi ser først og fremst etter selskaper som har bygget en sterk markedsposisjon, og som er i stand til å forsvare posisjonen over tid. En sterk markedsposisjon reflekteres i at man som selskap oppnår bedre marginer enn sine konkurrenter. Dvs. at man enten kan ta seg bedre betalt for sine produkter, eller man kan produsere dem til en lavere kostnad, eller begge deler. I tillegg er vi opptatt av at selskapene kan investere og vokse seg større over tid. Et viktig tilleggskrav er at veksten er lønnsom og dermed verdiskapende over tid. Vi ønsker å kjøpe disse selskapene når dagens aksjekurs ikke i tilstrekkelig grad reflekterer vår forventede verdiskaping, forklarer han.

Harald Nissen forteller at ODIN kan utnytte kortsiktige svingninger til å kjøpe gode selskaper til en lav pris. Harald er ansvarlig forvalter for ODIN Global sammen med Håvard Opland, og ansvarlig forvalter for ODIN Bærekraft.

Muligheter for gode kjøp

Håvard påpeker at de beste investeringene har skjedd når de har gjort en grundig jobb på et selskap, har hatt selskapene på watchlist, og kjøpt når utsiktene har vært spesielt svake. Blant annet gjorde ODIN flere gode kjøp i Storbritannia da uroen rundt Brexit var som størst. Det samme under pandemien, hvor vi økte vår posisjon i mange av våre selskaper på svært attraktive nivåer.

– På kort sikt har vi også fått godt betalt for å kjøpe oss inn i det som i våre øyne er et av Europas beste spesialforsikringsselskap, Beazley, da de lå litt nede etter flere år med unormalt høye utbetalinger i forbindelse med pandemien, tilføyer Håvard.

Beazley var den beste bidragsyteren i ODIN Global i 2022. Aksjekursen har steget med over 100 prosent siden den ble tatt inn i fondet i januar 2021. Et annet eksempel er britiske Diploma, som blant annet selger ulike typer gummiforpakninger som brukes i gravemaskiner og lastebiler. Aksjekursen er nesten femdoblet siden ODIN kjøpte seg inn i 2014.

Forvalterne har stor tro på at det vil være mulig å gjøre gode kjøp i tiden fremover.

– Markedet har de siste ti årene vært preget av fallende renter, hvor sentralbankene har kommet inn og hjulpet markedet ved hver minste nedtur. Fremover tror vi at rentenivået vil variere mer, og sentralbankene vil være mer forsiktige med å gi for mye gass. Det vil føre til større svingninger i markedet. Det er disse kortsiktige svingningene vi kan utnytte til å kjøpe gode selskaper til en lav pris, sier Harald.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: