Derfor har vi solgt oss ut av Amazon

Her er årsakene til at ODIN har solgt seg helt ut av den amerikanske teknologigiganten Amazon, selv om vi fortsatt liker selskapet og vurderer fremtidsutsiktene som interessante.

Både ODIN USA og ODIN Global solgte seg helt ut av Amazon i løpet av 2022. Det er det flere årsaker til.

– Vi vurderer at investeringstesen vår har endret seg noe, samtidig som prisingen av aksjen reflekterer en for høy sannsynlighet for fortsatt sterk og lønnsom vekst, sier Robin Øvrebø, ansvarlig forvalter for ODIN USA.

Håvard Opland, ansvarlig forvalter for ODIN Global, istemmer:

– Vi ser det også som negativt at selskapets grunnlegger Jeff Bezos har trukket seg som administrerende direktør og har tatt en mye mer tilbaketrukket rolle i selskapet. Det er også en ESG-risiko i selskapet, både knyttet til arbeidsforhold i Amazons lagre, og til deres markedsdominerende posisjon, som vi mener ikke er tilstrekkelig priset inn i dagens aksjekurs, sier Opland.

Investeringene har gitt overkapasitet

Amazon er en innovativ og kundeorientert virksomhet, som bygger kundelojalitet gjennom rask levering, lave priser, bredt vareutvalg og tilleggstjenester. Gradvis økning i marginer og bedre kontantstrøm var en viktig del av investeringstesen da ODIN investerte i Amazon i 2020.

– Lønnsomheten har ikke utviklet seg slik som vi så for oss på investeringstidspunktet, forteller Øvrebø. – Gjennom pandemien investerte Amazon store summer i nyansettelser, varelager og materielle eiendeler. Dette har vært nødvendige investeringer for å møte økt etterspørsel fra kundene, og det sammenfalt med økt lønnsomhet gjennom pandemien. Men vi ser nå at disse investeringene har gitt overkapasitet som setter press på marginene og lønnsomheten. Dette kan være forbigående, men vi ser på det som en utfordring at selskapet ikke får den forventede avkastningen på disse investeringene, sier han.

Dette sammenfaller med at Amazon møter tøff konkurranse fra tradisjonell, fysisk retail – som for eksempel Wal-Mart, Target og Home Depot – som også investerer kraftig i digitale løsninger og dermed beveger seg inn i sfæren til Amazon.

– Dette utgjør tøffe og dyktige konkurrenter som dermed kan ende opp med å begrense Amazons lønnsomhet og vekstmuligheter, sier Øvrebø.

Vanskelig å forsvare dagens prising

Forvalterne påpeker at selskapet må oppnå en kombinasjon av høy topplinjevekst og ekspanderende marginer over de neste ti årene for å forsvare dagens prising.

– Dagens prising gir for lite rom for at resultatveksten kan ende opp med å bli betydelig svakere enn det vi har sett historisk, presiserer Opland.

Øvrebø utdyper:

– Av de store amerikanske teknologiselskapene er Amazon det selskapet med størst reinvesteringsmuligheter, og Amazon har hele tiden evnet å skape nye produkter og tjenester. Utfordringen fremover blir at selskapet må motstå tyngdekraften og fortsette å vokse i samme tempo fra en allerede stor base.

I tillegg trakk altså Bezos seg tilbake tidligere enn det som både var ønsket og forventet fra ODINs side.

– Dette er sannsynligvis mindre viktig enn overnevnte, gitt at det er høyst sannsynlig at kulturen blir videreført med Andrew Jassy. Jassy har imidlertid fått en tøff start som leder av Amazon ved at han har måttet håndtere ettervirkningene av pandemien. Dette i kombinasjon med overnevnte gjør oss usikre og er derfor en medvirkende faktor til at vi har valgt å selge oss helt ut av Amazon, sier Øvrebø.

 

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Flere opplysninger finner du i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: