Aksjefond i gave kan dobble seg i verdi på 12 år

Denne konfirmasjonsgaven kan doble seg i verdi hvert tolvte år

Du finner det kanskje ikke på ønskelisten til konfirmanten, men her forklarer vi hvorfor aksjefond er en super gave til konfirmasjon.

Lurer du på hva du skal gi i gave til konfirmanten? Aksjefond kan være en super gave til barn og unge. Ikke bare er det enkelt å gi, men det viser også at du tenker på fremtiden til ungdommen. En ting er sikkert, og det er at ting vil koste penger også i fremtiden. En utdannelse skal betales, en bolig skal en dag kjøpes og et liv skal leves.

– Fysiske gaver kan bringe stor glede der og da, men de mister gjerne glansen etter noen uker. Gi i stedet aksjefond i gave, og du kan bidra til å realisere drømmer, sier spare- og investeringsøkonom Martin Graftås i ODIN Forvaltning.

– En gave i aksjefond kan også hjelpe til med å legge grunnlaget for gode økonomiske vaner – alt som kan holde konfirmanten unna Luksusfellen på TV3 må vel være bra? spør Martin Graftås.

Hvor mye kan egentlig aksjefond i gave bli?

En konfirmasjonsgave i aksjefond kan forventes å doble seg omtrent hvert tolvte år (før skatt og prisstigning).

Etter 20 år kan beløpet ha tredoblet seg, og etter 30 år kan det ha tatt mer enn 5-gangeren. Etter så lenge som 50 år kan et engangsinnskudd på 10.000 kroner forventes å vokse til nærmere 165.000 kroner.

Stikkordet er rentes rente-effekten, som innebærer at det påløper renter (gevinst) både på pengene du har satt inn og på allerede oppnådd gevinst.

– Si du gir datteren din 10.000 kroner i et globalt aksjefond til konfirmasjonen. Etter 10 år kan pengene forventes å ha vokst til rundt 17.500 kroner. Etter 20 år kan de ha vokst til over 30.000 kroner, og etter 30 år kan de ha vokst til godt over 50.000 kroner – som et resultat av avkastning, og avkastning på avkastningen. Du kan jo bare tenke deg snøballeffekten hvis det i tillegg blir spedd på med nye innskudd underveis, for eksempel via månedlige spareavtaler, sier Graftås.

Her ser du hvordan 10.000 kroner kan vokse i aksjefond over tid. Vi har brukt 5,75 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning, i tråd med norsk bransjestandard. Beregningene er før skatt og prisstigning.

 

Vokser til over en halv million kroner

Si du i tillegg til de 10.000 kronene du gir til konfirmasjonen konspirerer med andre i slekta, og at det opprettes fast sparing i aksjefond på til sammen 500 kroner i måneden. Du lar sparingen gå på autopilot med en spareavtale frem til datteren din fyller 25. Deretter tar hun over sparepinnen selv.

– Da kan fondssparingen vokse til over 250.000 kroner det året hun fyller 35 år, altså etter 20 år. Det er nesten det dobbelte av innskutt beløp. Hvis hun er enda mer langsiktig og fortsetter fondssparingen i ytterligere ti år, frem til hun fyller 45 år, kan beløpet forventes å ha vokst til godt over en halv million kroner, der mesteparten av pengene er ren avkastning, sier spare- og investeringsøkonomen.

Her ser du hvordan de 10.000 kronene du gir til konfirmasjonen kan vokse i aksjefond over tid hvis den kombineres med en spareavtale i aksjefond på 500 kroner i måneden. Vi har brukt 5,75 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning, i tråd med norsk bransjestandard. Beregningene er før skatt og prisstigning.

 

Aksjefond er en super gave, spesielt til barn og unge, som kan la pengene stå en stund. Vær derfor ikke redd for å gi det i konfirmasjonsgave.

Trykk her for å gi fond i gave:

 

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Flere opplysninger finner du i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: