Børsuro ga kjøpsmuligheter i gode og attraktivt prisede selskaper

ODIN benyttet børsuroen i 2022 til å kjøpe attraktivt prisede selskaper. Sjekk den lange listen over våre nye selskaper (merk lang lesetid).

Sveriges største nettmegler, en amerikansk regionalbank, og sveitsisk selskap som er verdensledende innen kreftforskning og -medisiner er blant ODINs nye porteføljeselskaper. Fondsforvalterne utnyttet børsuroen i 2022 til å kjøpe seg inn i en lang rekke nye kvalitetsselskaper til en fornuftig pris.

– Vi benyttet anledningen til å kjøpe oss inn i gode selskaper som ble betydelig billigere i løpet av fjoråret, og finansierte kjøpene ved å selge oss ut av selskaper med svakere markedsposisjoner. Vi tror at dette vil skape verdier på lang sikt, sier forvalter Jonathan Schönbäck.

Forvalter Vigdis Almestad istemmer:

– Det er umulig å spå markedet på kort sikt. Det vi fokuserer på i ODIN, er å finne attraktive investeringer. Vi investerer i selskaper som vi mener vil skape aksjonærverdier over lang tid. Den verdien som skapes av selskapene, er den verdien som ender opp som aksjeverdier hos våre andelseiere, sier hun.

Forvalter Dan Erik Glover påpeker at det derfor er viktig å være tålmodig når man investerer i aksjemarkedet.

– Det er nok av kortsiktige lodd i aksjemarkedet, der selskaper blir priset opp på tro, håp og kjærlighet, og det kan være lett å la seg rive med av drømmen om rask gevinst. Vi fokuserer ikke på slike selskaper, og tror at fundamentale verdier vil gjenspeiles i aksjekursen over tid, sier han.

– Det er umulig å spå markedet på kort sikt. Det vi fokuserer på i ODIN, er å finne attraktive investeringer, sier forvalter Vigdis Almestad. Bildet øverst viser Harald Nissen (t.v) og Dan Erik Glover.

 

Disse selskapene kjøpte ODIN i 2022 – og derfor har vi troen på dem

 • Svenske Avanza. Nettmegler med sterk posisjon i det svenske sparemarkedet. – Fra toppen rett før årsskiftet i 2021 til oktober 2022, da vi kjøpte oss inn, falt aksjekursen nesten 60 prosent. Verdsettelsen av aksjen var da lavere enn på over ti år. Selv om handelsaktiviteten har gått ned, tror vi at selskapets strukturelle vekstdrivere er intakte. Avanza tjener også på stigende renter, sier Jonathan Schönbäck (ODIN Sverige og ODIN Small Cap).
 • Svenske Astra Zeneca. Et av verdens ledende biofarmasøytiske selskaper. – Selv om aksjen var en av få på Stockholmsbørsen som hadde en positiv utvikling i løpet av fjoråret, er vår vurdering at den likevel har blitt billigere i forhold til inntjening, fordi den fundamentale utviklingen har vært veldig sterk, sier forvalter Hans Christian Bratterud. (ODIN Sverige).
 • Sveitsiske Roche. Farmasi- og diagnoseselskap som er verdensledende innen kreftforskning og -medisiner. – De kommende årene vil verdens befolkning eldes og aldersrelaterte sykdommer som blant annet kreft og Alzheimer vil være vår største trussel mot en god alderdom. Inngangsbarrierene er store innen biologisk fremstilte legemidler. Vi liker også selskapets langsiktige fokus og fornuftige kapitalallokering, sier forvalter Håvard Opland (ODIN Global).
 • Svenske NIBE. Ledende på varmepumper i det nordiske og det europeiske markedet. –Varmepumper er en nøkkelteknologi for å få ned energiforbruket til oppvarming av boliger. Flere land i Europa subsidierer installasjon av varmepumper, og i det korte bildet har høye strømpriser også gjort det mer lønnsomt å investere i varmepumper. NIBE er et meget veldrevet selskap, sier forvalter Harald Nissen (ODIN Bærekraft).
 • Svenske Fortnox. Programvareselskap som er navet i driften til over 400 000 svenske småbedrifter. – Vi har fulgt selskapet i flere år, ettersom det er et av de svenske selskapene med de aller beste historiske resultatene, med svært høy organisk vekst og god lønnsomhet. Eneste grunnen til at vi ikke har kjøpt aksjen tidligere, har vært den høye prisen, sier Schönbäck (ODIN Sverige og ODIN Small Cap).
 • Svenske MIPS. Verdensledende innen hjelmbasert sikkerhet. – Da vi kjøpte oss inn i oktober hadde aksjekursen rast 70 prosent siden begynnelsen av året. Selv om dagens forbrukersituasjon er utfordrende, tror vi at de langsiktige driverne er intakte, sier Bratterud. (ODIN Sverige).
 • Amerikanske Edwards Lifesciences. Verdensledende på behandling av strukturelle hjerteproblemer. Bare i USA er det 1,3 millioner som har den dødelige tilstanden aortastenose. Kun ti prosent av disse behandles i dag. – Vi forventer at Edwards har mange år med høy vekst foran seg. Selskapet er ekstremt lønnsomt, med bruttomarginer på rundt 75 prosent og kapitalavkastning på over 30 prosent, sier Nissen (ODIN Global).
 • Amerikanske Cullen/Frost Bankers. Med nesten 47 milliarder dollar i innskudd, er Frost den største Texas-baserte banken som utelukkende opererer i Texas. Etablert i 1868 og har gradvis vokst frem til å bli en av USAs 50 største banker. – Frosts fortrinn er at de er en relasjonsbasert bank. De bygger relasjoner med lokale bedrifter og privatpersoner som gir dem et finansieringsfortrinn og tilgang på billigere innskudd enn andre banker, sier forvalter Robin Øvrebø (ODIN USA).
 • Amerikanske Intercontinental Exchange (ICE). Eier en rekke børser for handel i aksjer og derivater for energi, renter, aksjer og ulike råvarer. Tjener penger på transaksjonsbaserte avgifter på hver enkelt handel. I tillegg får de inntekter fra salg av kursdata og annen data som genereres på børsene de eier. – Dette er data som aktører i markedet er helt avhengige av for prissetting og risikostyring, og som gir en jevn strøm av inntekter med høye marginer for ICE, sier Opland (ODIN Global).
 • Britiske Halma. Opererer innen 42 forretningsområder, hvor felles mål er å skape en tryggere, renere og sunnere verden. Oppkjøp er en sentral del av selskapets strategi. – Her har Halma en historikk som få selskaper kan matche. Vi tror Halma er i stand til å fortsette sin sterke veksttrend gjennom organisk vekst og videre oppkjøp av små- og mellomstore selskaper av høy kvalitet, og at dette er et selskap som kan tjene på bærekraftige trender innen helse, sikkerhet og energieffektivitet, sier Opland (ODIN Europa).
 • Franske Eurofins Scientific. Et laboratorie- og testingselskap med globalt ledende posisjoner innen matvarer, fôr og miljø. Har de siste årene ekspandert til nye nisjer innen klinisk diagnose og biofarmasi. – Oppkjøp har spilt, og vil fortsette å spille, en viktig rolle i selskapets vekststrategi. Selskapet har brukt de siste 10 årene til å konsolidere store deler av markedet. Markedet er fortsatt svært fragmentert og vi ser store vekstmuligheter, spesielt i Asia, sier Opland (ODIN Europa).
 • Amerikanske Etsy. Opererer en markedsplass (etsy.com) hvor enkeltpersoner og små virksomheter selger håndlagde, hjemmelagde og spesialtilpassede produkter innen en rekke ulike produktkategorier. – Vi har investert i Etsy fordi vi vurderer at selskapet drar nytte av sterke nettverkseffekter og har en unik merkevareposisjon som skiller seg fra konkurrentene, sier Nissen (ODIN Global).
 • Amerikanske Verisk. Selger data og analyser til amerikanske forsikringsselskaper, hvor mer eller mindre alle store amerikanske skadeforsikringsselskaper er kunder. Bidrar blant annet med en stor forskningsbasert database som måler globale klimaforandringer og dens risiko for mennesker, eiendom og finansielle eiendeler. – Selskapet har god organisk vekst, sterk lønnsomhet og lav gjeldsgrad, med produkter som tilfører høy verdi til kundene, sier Nissen (ODIN Bærekraft).
 • Tyske Friedrich Vorwerk. Ledende entreprenør innen energiinfrastruktur i Tyskland. Prosjekterer og bygger infrastruktur for transport av strøm, naturgass og hydrogen. – Tyskland er i gang med byggingen av fire store strømkorridorer som skal frakte fornybar energi fra nord til sør. Hydrogen som energikilde er i en tidlig utviklingsfase, men EUs hydrogen-strategi vil kreve investeringer på 430 milliarder euro frem til 2030. Vorwerk stiller sterkt i konkurransen om nye prosjekter, sier Nissen (ODIN Bærekraft).
 • Tyske Nemetschek. Selger programvare som kan brukes under hele livssyklusen til en bygning; fra design og planlegging, til oppføring og management av et bygg. – Byggebransjen er notorisk underdigitalisert og ineffektiv, og vi tror avansert programvare blir viktig for å muliggjøre effektive, bærekraftige og rimelige byggprosjekter fremover, sier Nissen (ODIN Bærekraft).
 • Amerikanske NRC Health. Leverer analyse, spørreundersøkelser, måling og innsikt i erfaringene til pasienter og ansatte i helseforetak, som i stor grad omfatter sykehus. Har historisk vist god evne til å vokse organisk med mellom 6 til 7 prosent, samtidig som de har økt marginene (ODIN USA).
 • Amerikanske Copart. Opererer en nettbasert auksjon hvor de hovedsakelig selger kolliderte biler som forsikringsselskaper i USA har vurdert som for dyre til å reparere til kunder innen bildemontering, bilrestaurering og bruktbilforhandlere. Bidrar til å resirkulere biler som blir ødelagt av kollisjoner og naturkatastrofer tilbake i økonomien igjen i form av reparerte biler eller brukte deler, noe som gjør selskapet til en nødvendig partner for forsikringsselskapene. (ODIN USA).
 • Norske Elektroimportøren. Opererer i detaljhandel med elektrisk utstyr, belysningsløsninger, varme- og ventilasjonsløsninger, elektriske husholdningsapparater etc. Nøkkelen er energieffektivisering. I kjølvannet av høye strømpriser har flere og flere begynt å se seg rundt etter måter å spare energi på. (ODIN Norge)
 • Danske Chemometec. Verdensledende innen telling og analyse av celler ved hjelp av deres NucleoCounter-produkter. Produktene brukes for eksempel til analyse og behandling av blod fra pasienter med blodkreft. (ODIN Small Cap)
 • Svenske Engcon. Verdensledende innen tiltrotatorer som øker produktiviteten til gravemaskiner betraktelig. (ODIN Small Cap)
 • Svenske Swedish Logistic Property. Eiendomsselskap som opererer innen lager- og logistikksegmentene (ODIN Eiendom).
 • Svenske Emilshus. Eiendomsselskap med Småland som hjemmemarked. Opererer i hovedsak innenfor segmentene lager, lett industri og handel (ODIN Eiendom).
 • Indonesiske Avia Avian. Indonesias største malingsprodusent og distributør til privatforbruk. (ODIN Emerging markets).
 • Malaysiske Time Bhd. En utfordrer innen fiber og datasenter i Malaysia, med en lavere kostnadsbase enn konkurrentene og mer spisset strategi for vekst og lønnsomhet. (ODIN Emerging markets).

 

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Flere opplysninger finner du i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: