Børsfallet i ett bilde og ett tall

Børsene går langsomt opp, men fort ned. Frykten griper oss mer enn grådigheten.

Det har vært kraftig børsfall over hele verden mandag. Noen har sikkert også fått litt panikk, skal vi tro fallene i noen av aksjekursene.

Årsaken til det kraftige fallet i dag kan kanskje enklest forklares slik:

Economist sell

(The Economist)

Men hvem var det som sa «selg»? Det kan ha vært den som fryktet å bli sittende med Svarte-Per:

  • Markedet har visst at Kina en dag ville slutte å være drakraften i råvaremarkedene ettersom landets vekst vil gå over fra eksportdrevet til mer konsumdrevet.
  • Markedet har visst at fremvoksende økonomier med råvareeksponering ville tape på denne endringen.
  • Markedet har visst at en del av disse landene har lånt mye i dollar, som har styrket seg og gjort gjelden enda høyere.
  • Markedet har visst at den amerikanske sentralbanken snart vil sette opp rentene for første gang på nesten 10 år.
  • Markedet har visst at mange har ligget i en posisjon der de har lånt billig i amerikanske dollar og plassert i markeder eller valutaer med høyere avkastning/rente og at slik  «carry-trade» omsider ville reverseres.
  • Markedet har visst at Kina en dag ville liberalisere valutaregimet ved å la den bli markedsbestemt, slik flere land her bedt om.
  • Markedet har visst at rentene ikke kunne kommer lenger ned i mange land og at aksjemarkedet mye har vært drevet av manglende avkastning i obligasjoner.

Og den dagen mye eller alt av dette ville inntreffe samtidig, «visste» man at markedene ville falle. Og den dagen viste seg altså å bli mandag 24. august.

Skal det så videre ned? Markedene er tynne og nervøse i august. Det er lett å miste perspektivet eller hodet. Oslo Børs Hovedindeksen er fortsatt høyere enn den var i oktober, og avkastning de seneste fem år er på nesten 10% per år. Med en risikofri rente på under 1%, så er det en meravkastning langt utover det man kan forvente -tross fallet fra toppen på 666 poeng.

Oslo Børs

Oslo Børs Hovedindeks OSEBX: Kilde: Oslobors.no

666 poeng var forøvrig også toppen for den daværende Totalindeksen den 2 august 1990, da Saddam Hussein gikk inn i Kuwait. Man kan bli overtroisk av mindre.

Fortvil ikke: Selv om 666 poeng kan synes som et djevelsk nivå for Oslo Børs, så er det desto bedre for New York-børsen: Den ledende S&P-500 indeksen bunnet nemlig ut på akkurat samme nivå under finanskrisen i 2009…

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: