Alt som går opp, må ikke komme ned

Rask og kraftig børsoppgang etterfølges oftere av videre oppgang enn av krasj!

«What goes up, must go down» er et engelsk uttrykk som ofte brukes om aksjer. En sterk børsoppgang vil etterfølges av en kraftig nedgang eller et krakk, mener mange.

Men professor William N. Goetzmann ved Yale University, en nestor innen forskning på finansiell avkastning, sier dette langt fra alltid er tilfelle. Tvert imot.

Etter å ha analysert 42 aksjemarkeder i perioden 1900 til 2014 finner han tvert om at slike kraftige opp- og nedturer er ganske uvanlige:

Faktisk er det bare i 10 prosent av tilfellene at en dobling av børskursene (100 prosent oppgang) på tre eller færre år motsvares en av halvering etterpå. Riktignok inntreffer det oftere et børskrasj de neste fem årene etter en sterk børsoppgang, men sannsynligheten forblir lav.

Aksjemarkeder som har doblet seg i løpet av kun ett år, har i 26 prosent av tilfellene doblet seg én gang til de neste fem årene. Bare i 15 prosent av tilfellene har de halvert seg:Alt som går opp

Kilde:  William N. Goetzmann: «Bubble Investing: Learning from History»

Disse funnene mener Goeztmann kan ha implikasjoner for myndighetenes tilnærming til tilsynelatende finansielle bobler. Hvis finansielle bobler kommer fra store investeringer i nye, lovende teknologier kan forsøk på å stanse antatte bobler forhindre nyttige investeringer.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: