Favorittene på Oslo Børs: Dette er aksjene eksperten har aller mest tro på nå

Rentene er fortsatt på vei opp, den økonomiske veksten er på vei ned og mange selskaper er dyrt priset. Men det finnes gode kjøpskandidater. Her ser fondsforvalteren størst muligheter nå – og disse selskapene holder han seg unna.

Til tross for flere mørke skyer i horisonten, som høy inflasjon, høyere renter, resesjonsfrykt og økt geopolitisk uro, har de fleste børsene steget hittil i år. Så langt har verdensøkonomien og norsk økonomi utviklet seg bedre enn mange fryktet, men faren er ikke over. Visse selskaper bør du nå holde deg langt unna som investor, men det er også gode kjøpsmuligheter. Det mener fondsforvalter Atle Hauge i ODIN Forvaltning.

– Den kraftige renteoppgangen vi har hatt vil før eller siden bremse konsumet og øke arbeidsledigheten. Generelt er ikke utsiktene for selskapene veldig oppløftende, så det kan fort bli en høst med et litt ruglete aksjemarked. Med et slikt bakteppe bør du ikke kjøpe aksjer med for høy risiko, advarer Hauge.

Forvalteren mener at det i tiden fremover særlig vil bli større forskjeller mellom de selskapene som har en god forretningsmodell og som kan heve prisene sine uten at kundene slutter å kjøpe produktene, og de selskapene som ikke evner å tilpasse seg.

– Nå ville jeg særlig holdt meg unna konsumentfokuserte selskaper uten prisingsmakt. Inflasjonen vil spise opp inntjeningen til disse selskapene hvis de ikke klarer å heve prisene. Jeg ville også vært forsiktig med å investere i de mest sykliske selskapene, som har lite prisingsmakt og samtidig mye gjeld. I en verden med økte renter vil mange selskaper med høy gjeld slite med å betjene denne gjelden, sier Hauge.

Har mest tro på disse aksjene

Hauge er spesielt opptatt av selskapets posisjon når han jakter gode kjøpskandidater.

– Det finnes i grunnen bare en eneste kilde til at et selskap kan være underpriset, og det handler om posisjon. Er det for eksempel slik at selskapet har et varig kostnadsfortrinn som er misforstått? Kan selskapet kreve en stadig høyere pris fordi det er nesten umulig for kundene å bytte til et annet produkt? Vi leter alltid etter selskaper med gode posisjoner, og som kan omsette dette til høy vekst med såkalt høy kapitalavkastning. Det er ikke enkelt og man finner dem ikke så ofte, men det er en riktig vei å gå for å tjene penger på aksjer. Utover dette passer vi alltid på at gjelden ikke er for høy, og selv liker jeg å se at kontantstrømmen ikke er altfor lav i det nære bildet, sier forvalteren.

Han peker ut 5 selskaper og/eller sektorer på Oslo Børs som han har spesielt stor tro på nå:

  • Konsulentselskapet Multiconsult
  • Elektronikkselskapet Kitron
  • Lakseselskapet Måsøval
  • Oljeserviceselskapet TGS
  • Sparebankene

– Disse kandidatene er ganske rimelige kjøp. De har en god oppside og ikke altfor mye nedside. Alle er godt drevne selskaper med god balanse som har en god posisjon i markedet, sier Hauge.

Det grønne skiftet og megatrender

Om Multiconsult påpeker Hauge at disse rådgiverne opplever en voldsom etterspørsel knyttet til energitransisjonsprosjekter, altså overgangen til fornybar energi, og han tror dette segmentet vil vokse kraftig også i de kommende årene.

– Multiconsult har en ledende posisjon i Norge, er veldig godt drevet og har en flott selskapskultur. Det er også priset lavere enn konkurrentene. Tilsvarende er Kitron, som har en lang historie innen produksjon av elektroniske komponenter til et bredt utvalg av sektorer, en svært sterk spiller innenfor megatrender som elektrifisering og «Internet of Things». Samtidig er selskapet attraktivt priset, sier Hauge.

Ser lyse utsikter for laks

Forvalteren tror på lyse utsikter for laksesektoren generelt, men trekker altså spesielt frem Måsøval. Aksjekursen er ned nesten 30 prosent siden slutten av september i fjor, da Norge opplevde et «laksekrakk». Regjeringens forslag om å innføre en grunnrenteskatt på 40 prosent på produksjon av laks, ørret og regnbueørret førte til at berørte sjømataksjer på Oslo Børs falt som en stein. I ettertid er skatten vedtatt på et lavere nivå, og mange av aksjene har hentet seg en del inn igjen. Men Måsøval henger etter.

– Måsøval-aksjen er mye mindre likvid enn de andre lakseaksjene, fordi store deler av selskapet er familieeid. Når aksjen omsettes mindre enn de andre aksjene er det naturlig at den lagger litt etter de andre, men det betyr ikke at verdiskapningen i Måsøval er svakere enn i de andre selskapene, påpeker Hauge.

Generelt tror han at markedsbalansen i sektoren blir bra fremover, og det er den viktigste drivkraften for alle selskapene. Etterspørselen etter laks som proteinkilde har vokst jevnt og trutt i mange år, og Hauge tror at den positive utviklingen vil fortsette. Samtidig vil tilbudsveksten være begrenset.

– Du kan nå være enda tryggere enn for noen år siden på at tilbudsveksten ikke blir veldig høy. For noen år siden var det en del optimisme rundt landbaserte aktører, men ingen av disse har fått det spesielt godt til. Biologiske utfordringer bidrar også til begrenset tilbudsvekst, sier han.

«Gyllen kjøpsmulighet»

Når det gjelder TGS peker Hauge på underinvesteringer i sektoren, og at aksjekursen til TGS har hengt etter aksjekursen til mange andre selskaper i sektoren.

– Den forventede energitransisjonen vil skje gradvis over tid, og de fleste er enige om at olje og gass vil være viktige energikilder i mange år framover. I dag investeres det trolig altfor lite i sektoren når en tar hensyn til noe som vektlegges for lite, nemlig naturlig fall i produksjon. Mange oljeserviceaksjer har steget mye de siste 1-2 årene, men TGS har hengt etter særlig i det siste. Vi tror dette kan være en gyllen kjøpsmulighet, sier Hauge.

Lønnsomme sparebanker

Sist, men ikke minst, trekker han frem sparebankene som attraktive kjøp. Det er nemlig ikke alltid slik at aksjekursen til et selskap må ha stupt for at du skal finne en underpriset aksje.

– Tvert imot er det ofte slik at du skal holde på vinnerne. De norske sparebankene drives med relativt høy lønnsomhet og god risikohåndtering, og gir et høyt og stabilt utbytte, og vi mener at de fortsatt er attraktive å eie. Noe høyere renter enn det vi har vært vant til i Norge på en stund skaper selvsagt noe usikkerhet knyttet til potensielle tap på utlån, men det er også dette høyere rentenivået som bidrar til økt inntjening nå. Vi tror det vil vedvare, sier Hauge.

 

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Flere opplysninger finner du i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *.

Kommentarer er stengt.

  1. Bjørn Håkon Bønes-Aune - 18 aug, 2023

    Veldig interessant! 👍