Hvor mye må Oslo Børs stige før vi er tilbake til gamle høyder?

Hvor mye må Oslo Børs stige før vi er tilbake til gamle høyder?

I løpet av kort tid har børsene verden over falt 25-30 prosent. Blir veien tilbake lang eller kan fremtiden kanskje by på ekstra god avkastning?

Etter regn kommer sol. Ordtaket er flittig brukt gjennom børsfallet de siste ukene. For selv om det nye koronaviruset fortsatt herjer i samfunnet og på børsene, er det ingen tvil om at vi på et tidspunkt skal tilbake til en slags normal.

Vi vet bare ikke når, eller hvor lang tid det tar.

Å ikke vite er noe vi mennesker er lite glade i. Det er usikkerheten som gjør oss irrasjonelle, og leder til at vi handler annerledes enn hva vi hadde gjort hvis vi var sterke i trua. Det er derfor det er så viktig å ta en fot i bakken og holde hodet kaldt når børsene svinger slik som nå.

For kanskje er dette en mulighet til å oppnå enda bedre avkastning?

Så mye må børsen stige

Frykten for konsekvensene av det nye koronaviruset sendte de toneangivende børsene ned rundt 30 prosent på det meste. Spørsmålet mange da stiller er:

Hvor lang tid vil det ta før aksjemarkedet har hentet inn det tapte?

Men først en oppfriskning av mattekunnskapene med fordypning i prosentregning. Det er nemlig fristende å gå for den enkle løsningen, og si at et børsfall på 30 prosent krever en børsoppgang på 30 prosent for å komme tilbake der du var før fallet.

Svaret er ikke 30 prosent

La meg forklare:

Si du hadde 100 000 kroner investert i et globalt aksjefond. Så faller aksjemarkedet 30 prosent, og fondsinvesteringen din reduseres til 70 000 kroner. Deretter snur børsene og fondsinvesteringen din stiger 30 prosent i verdi.

Er du da tilbake der du var med 100 000 kroner i fondet ditt?

Nei.

Du har faktisk ikke kommet lengre enn til 91 000 kroner.

Det er fordi du trenger høyere avkastning i prosent for å komme tilbake til der du var før fallet. Fondsinvesteringen din må stige omtrent 43 prosent for at du igjen er tilbake til utgangspunktet som var 100 000 kroner.

Nedenfor finner du en godsak som sier litt om hvorfor det er slik.

Der ser du et diagram som forklarer hvilken avkastning du trenger for å komme tilbake til utgangspunktet ved børsfall av ulike størrelser. Hvis fondsinvesteringen din er ned 30 prosent, trenger du 43 prosent avkastning for å gå i null.

Faller den mer, si 50 prosent, må du ha en avkastning på 100 prosent.

 Her ser du hvilken avkastning du må ha for å ta igjen det tapte ved børsfall av ulike størrelser.

Her ser du hvilken avkastning du må ha for å ta igjen det tapte ved børsfall av ulike størrelser.

Når kan børsen være tilbake igjen?

Jeg har ingen bedre spåkule enn deg.

Men vi kan regne oss frem til at jo høyere avkastning du oppnår, desto kortere tid vil gjeninnhentingen ta. Igjen, se på figuren over. Hvis du for eksempel oppnår 10 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning i årene etter fallet, er du tilbake til utgangspunktet etter 3,7 år.

Teori og praksis

Hvordan stemmer så matematisk teori med et børsfall i praksis?

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 64 prosent i løpet av 16 måneder under Finanskrisen i 2008-09, som du ser under. Gjeninnhentingen tok 60 måneder og ga en totalavkastning på 179 prosent. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 23 prosent.

Da børsen hadde hentet inn tapet, fortsatte børsoppgangen i flere år. Helt frem til i februar i år, mer eller mindre. Det betyr at de som kjøpte aksjefond rundt bunnen i 2009, hadde en avkastning som tilsvarer fire ganger investert beløp.

 Her ser du utviklingen i Hovedindeksen på Oslo Børs fra børsfallet startet under Finanskrisen og til fallet var hentet inn igjen

Her ser du utviklingen i Hovedindeksen på Oslo Børs fra børsfallet startet under Finanskrisen i 2007 og til fallet var hentet inn igjen i 2013

Villig til å kjøpe i 2016? Da bør du kjøpe nå

Aksjemarkedet bunnet ut i 2009 etter Finanskrisen. Siden har aksjemarkedene steget kraftig verden over. I tråd med børsoppgangen har optimismen blant fondssparere og investorer vært stor. Flere kjøpte tidlig etter bunnen, mens andre klatret ned fra gjerdet og inn i markedet etterhvert som børsene steg og troen på markedet økte.

Avkastningen din ville uansett vært god, så lenge du greide å kjøpe.

Oslo Børs tilbake til 2016 på det meste

Nedenfor ser du hvordan Hovedindeksen på Oslo Børs nylig var tilbake til samme nivå som høsten 2016. Det var også usikre tider. Så var du positiv til aksjemarkedet da har du faktisk ingen grunn til å være mindre positiv i dag.

Selv om aksjemarkedet har falt, betyr ikke det at de underliggende verdiene i selskapene har falt tilsvarende. Aksjemarkedet har en tendens til å overdrive på veien ned, og i dag er det frykten som råder og lite annet.

Selskapenes økonomiske resultater vil sannsynligvis bli noe svakere på kort sikt som en følge av “nedlåsing” i store deler av verden. Men dette vil sannsynligvis ikke få særlige konsekvenser for hva solide kvalitetsselskaper faktisk vil være verdt noen år frem i tid.

Her ser du utviklingen i Hovedindeksen på Oslo Børs fra 1995 og frem til 24. mars 2020 med diverse kriser markert

Her ser du utviklingen i Hovedindeksen på Oslo Børs fra 1995 og frem til 24. mars 2020 med diverse kriser markert

Børsfall byr på muligheter

Prøv å stenge støyen ute. Media kjører på med krigsoverskrifter og dommedagsprofetier når børsene faller, og det er lov å bli bekymret. Men skal du gjøre noe under en slik krise, så er det å være litt opportunistisk og kjøpe mer av fondene du allerede har.

Alle har ikke ekstra penger å investere, og flere er permittert. Men la i det minste spareavtalen fortsette å kjøpe fond for deg om du kan. Hvis du ikke skal bruke pengene på en stund, bør du faktisk ønske slike børsfall velkommen, så du kan kjøpe mer.

For husk:

Jo mer børsene faller i dag, desto høyere blir avkastningen i årene som kommer.

Hvis du investerer nå vil du om noen år skjønne at det er svingningene i aksjemarkedet som legger grunnlaget for den gode avkastningen. Men skal du dra nytte av det, må du tørre å kjøpe når usikkerheten råder og oppsiden i markedet er som størst.

Les også: Svar på 10 vanlige spørsmål om fond når børsene faller.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: