Henger mer sammen

Diversifisering er eneste «gratis-lunsjen» i finansmarkedet. Men lunsjen har blitt mindre.

– Ikke legg alle eggene i samme kurv, sier det gamle ordtaket. Et litt nyere råd, støttet av både teori og erfaring sier; diversifiser!

Du bør altså spre kapitalen din på flere aksjer (som aksjefond gjør) og på flere aktivaklasser (aksjer, obligasjoner, eiendom etc). Da får du en portefølje som er diversifisert med det resultat at risikoen (svingningene i porteføljens verdi) blir mindre uten at forventet avkastning behøver å bli noe særlig dårligere.

Fordelen ved diversifisering har vist seg flere ganger, senest under finanskrisen: De som hadde spredt risikoen opplevde mindre verdifall enn de som hadde konsentrert den. Årsaken er at aksjer og aktivaklasser ikke beveger seg likt. Hvis aksjekursene faller, vil for eksempel veldig sikre obligasjoner ofte stige i verdi.

Men tendensen er dessverre at aktivaklassene beveger seg stadig mer i takt. Diversifisering fungerer ikke like godt som før, selv om det fortsatt fungerer. Det internasjonale pengefondet IMF viser dette i en graf i sin seneste rapport: (0 er ingen samvariasjon, mens 1 er perfekt samvariasjon)

-Linjegrafen viser daglig korrelasjon av Sharpe-forhold på tvers av aktivaklassene som er gjengitt under grafen. Fargene viser aktivaklassens korrelasjon med øvrige aktivaklasser. Jo rødere, jo høyere korrelasjon.

– Linjegrafen viser daglig korrelasjon av Sharpe-forhold på tvers av aktivaklassene som er gjengitt under grafen. Fargene viser aktivaklassens korrelasjon med øvrige aktivaklasser. Jo rødere, jo høyere korrelasjon.

IMF skriver ikke noe om årsaken til at korrelasjonene har gått opp, men mer internasjonal investering fra investorene samt større global kapitalflyt er tidligere anført som noen av årsakene

Diversifisering er fortsatt viktig, men økt korrelasjon gjør at effekten ikke er like stor lenger.

Lunsjen er fortsatt gratis, men dessverre ikke like stor lenger.

 

 

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: