Conspectus

Conspectus (lat.) betyr generell vurdering av et tema, sammendrag (fra å observere)